ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ใบความรู้ และแบบฝึกหัดที่ 1เรื่อง กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.9 KB
ใบงานที่ 2 ประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.93 KB
ใบงานที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.88 KB
ใบงานที่ 4 จากข้อมูลเป็นสารสนเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.81 KB
ใบงานที่ 5 เทคโนโลยีน่าค้นหา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.48 KB