กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเกษร ชมภู
ครู คศ.3

นางวาสนา บำรุงเกียรติ
ครู คศ.3

ไกรศรี ดวงจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ดนัย โนพี
ครูผู้ช่วย