กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเกษร ชมภู
ครู คศ.3

นางวาสนา บำรุงเกียรติ
ครู คศ.3

ไกรศรี ดวงจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายอานนท์ ก๋าบุตร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ดนัย โนพี
ครูผู้ช่วย