บุคลากรทางการศึกษา

นายพล ปวงสุรินทร์
นักการภารโรง

นายสันติ อาทิตย์
ครูอัตราจ้าง (เกษตร)

นางสาวภรณ์พัชรินทร์ อินทะพันธ์
ครูธุรการโรงเรียนบ้านเหมืองแร่

นางสาวคำแปง สุริยาพิวัฒน์