คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ วิลัย
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเหมืองแร่
ตัวแทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร :