ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมสนับสนุนต้นดอกดาวเรืองเพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระ (อ่าน 6) 17 ต.ค. 60
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนรัษีวิทยา อำเภอฝา (อ่าน 11) 11 ต.ค. 60
คณะผู้บริหารจาก สพป มส.1 มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐก (อ่าน 33) 02 ต.ค. 60
กิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปศพพ.โดยครูแกนนำ ที่รร.บ้านปางปอย (อ่าน 13) 28 ก.ย. 60
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิ (อ่าน 22) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง จังหวัดเชียงรายมาศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 18) 22 ก.ย. 60
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่คะ (อ่าน 25) 21 ก.ย. 60
รับรางวัลกิจกรรม Super Leader & Teacher Leader จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 28) 18 ก.ย. 60
กิจกรรม YC สัมพันธ์ เครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ขยายผล ณ โรงเรียนวัดป่าแดง อำเภอไ (อ่าน 15) 15 ก.ย. 60
กิจกรรมการตรวจคัดกรองนักเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม (อ่าน 21) 07 ก.ย. 60
รับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เพื่อคัดเลือกเป็น THE SMART LEARNING CENT (อ่าน 24) 04 ก.ย. 60
ร่วมประกวดโครงการโรงเรียนรักษ์สะอาด (อ่าน 45) 31 ส.ค. 60
นายอำเภอฝาง มาเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 30) 24 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ (อ่าน 40) 23 ส.ค. 60
เจ้าหน้าที่อำเภอฝาง เยี่ยมชมกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน (อ่าน 25) 23 ส.ค. 60
ต้อนรับการมาดูศึกษางานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 25) 23 ส.ค. 60
รับประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 71) 13 ส.ค. 60
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมสัมมนาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ (อ่าน 39) 03 ส.ค. 60
กิจกรรมทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 27) 27 ก.ค. 60
รับมอบทุนนักเรียนยากจนจาก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 25) 24 ก.ค. 60
ตรวจสุขภาพนร. ประจำปี 2560 (อ่าน 46) 20 ก.ค. 60
รับบริจาคกรวยจราจร (อ่าน 35) 17 ก.ค. 60
ทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี - ระยอง 2560 (อ่าน 36) 11 ก.ค. 60
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ และโรงเรียนบ้านห้วยใคร้ (อ่าน 50) 30 มิ.ย. 60
ค่ายนักเรียนและครูแกนนำพอเพียง เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 59) 17 มิ.ย. 60
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 (อ่าน 53) 14 มิ.ย. 60
จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง (อ่าน 64) 09 มิ.ย. 60
เสร็จสิ้นภาระกิจกิจกรรมครูและแกนนำนักเรียนพอเพียงเรียนรู้หลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 59) 04 มิ.ย. 60
กิจกรรมครูและแกนนำนักเรียนพอเพียงเรียนรู้หลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 76) 03 มิ.ย. 60
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอฝางครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ในโอกาสนี้ได้ (อ่าน 58) 19 พ.ค. 60
ต้อนรับการมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง (อ่าน 100) 30 เม.ย. 60
กิจกรรมเลี้ยงส่งครูเก่า ต้อนรับครูใหม่ (อ่าน 154) 27 เม.ย. 60
พิธีรดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 (อ่าน 100) 27 เม.ย. 60
คณะครูเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ STEM (อ่าน 82) 13 เม.ย. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูธวัชชัย ต้องใจ (อ่าน 50) 05 เม.ย. 60
รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 51) 22 มี.ค. 60
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายโสภณ ธิพึง พร้อมคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิ (อ่าน 90) 06 มี.ค. 60
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ศพศ.ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง สพป ชม.3 และ โรงเรียนบ (อ่าน 84) 16 ก.พ. 60
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคบังคัง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 74) 14 ก.พ. 60
รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (อ่าน 123) 26 ม.ค. 60