ข่าวประชาสัมพันธ์
22-25 มีนาคม พ.ศ.2561 นายโสภณ ธิพึง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าอบรมและพัฒนาตนเองในหลักสูตรผู้ประมินศูนย (อ่าน 41) 24 มี.ค. 61
รับการนิเทศ ติดตาม และรับฟังคำแนะนำการพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 55) 06 มี.ค. 61
กิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E) (อ่าน 53) 28 ก.พ. 61
ร่วมโครงการควบคุมไฟป่า กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ (อ่าน 61) 26 ก.พ. 61
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 56) 22 ก.พ. 61
ภาพหมู่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 48) 19 ก.พ. 61
ร่วมมอบเงินบริจาคกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (อ่าน 56) 31 ม.ค. 61
รับรางวัล "Super Leader , Super Teacher 2018" 7 นวัตกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ รุ่นที่ ๑ (อ่าน 68) 31 ม.ค. 61
ร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ภาษาไทยในชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2561 (อ่าน 53) 31 ม.ค. 61
วันหยุดครูไม่หยุด อบรมเสริมความเข้าใจ พัฒนาเด็กเหมืองแร่ต่อไป (อ่าน 53) 30 ม.ค. 61
ร่วมจัดนิทรรศการ ในกิจกรรมการรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียน (อ่าน 60) 30 ม.ค. 61
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ติวโอเน็ต 2560 (อ่าน 49) 23 ม.ค. 61
รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือดีเด่นโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ อำเภอฝาง สพป ชม.3 (อ่าน 74) 12 ม.ค. 61
9-10 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ร่วมจัดนิทรรศการใ (อ่าน 76) 09 ม.ค. 61
รับมอบเสื้อกันหนาว ขนม อุปกรณ์การเรียน (อ่าน 66) 02 ม.ค. 61
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 115) 14 ธ.ค. 60
รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากปลัดกระทรวงกลาโหม ณ บ่อน้ำมันฝาง (อ่าน 118) 14 ธ.ค. 60
ทางโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ขอกราบขอบพระคุณ คุณห่าน แสงเรือน ในนามสมาคมศิษฐ์เก่าโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ท (อ่าน 119) 08 ธ.ค. 60
ค่ายลูกเสือสามัญ ณ อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก(สาขาน้ำรู) (อ่าน 131) 04 ธ.ค. 60
บรรยากาศการต้อนรับครูใหม่ ส่งครูย้าย (อ่าน 128) 21 พ.ย. 60
ต้อนรับการมาเยี่ยมเยือน ของท่านรัตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 (อ่าน 131) 14 พ.ย. 60
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพ (อ่าน 139) 10 พ.ย. 60
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 185) 10 พ.ย. 60
กิจกรรมยามเปิดเทอม เพิ่มเวลาเรียนรู้สู่อาชีพ (กิจกรรมการเพาะเห็ด) (อ่าน 102) 01 พ.ย. 60
ร่วมสนับสนุนต้นดอกดาวเรืองเพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระ (อ่าน 117) 17 ต.ค. 60
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนรัษีวิทยา อำเภอฝา (อ่าน 131) 11 ต.ค. 60
คณะผู้บริหารจาก สพป มส.1 มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐก (อ่าน 159) 02 ต.ค. 60
กิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปศพพ.โดยครูแกนนำ ที่รร.บ้านปางปอย (อ่าน 113) 28 ก.ย. 60
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิ (อ่าน 121) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง จังหวัดเชียงรายมาศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 126) 22 ก.ย. 60
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่คะ (อ่าน 133) 21 ก.ย. 60
รับรางวัลกิจกรรม Super Leader & Teacher Leader จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 124) 18 ก.ย. 60
กิจกรรม YC สัมพันธ์ เครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ขยายผล ณ โรงเรียนวัดป่าแดง อำเภอไ (อ่าน 116) 15 ก.ย. 60
กิจกรรมการตรวจคัดกรองนักเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม (อ่าน 126) 07 ก.ย. 60
รับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เพื่อคัดเลือกเป็น THE SMART LEARNING CENT (อ่าน 132) 04 ก.ย. 60
ร่วมประกวดโครงการโรงเรียนรักษ์สะอาด (อ่าน 162) 31 ส.ค. 60
นายอำเภอฝาง มาเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 136) 24 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ (อ่าน 125) 23 ส.ค. 60
เจ้าหน้าที่อำเภอฝาง เยี่ยมชมกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน (อ่าน 127) 23 ส.ค. 60
ต้อนรับการมาดูศึกษางานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 116) 23 ส.ค. 60