ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7) 22 ก.พ. 61
ภาพหมู่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 9) 19 ก.พ. 61
ร่วมมอบเงินบริจาคกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (อ่าน 22) 31 ม.ค. 61
รับรางวัล "Super Leader , Super Teacher 2018" 7 นวัตกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ รุ่นที่ ๑ (อ่าน 30) 31 ม.ค. 61
ร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ภาษาไทยในชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2561 (อ่าน 22) 31 ม.ค. 61
วันหยุดครูไม่หยุด อบรมเสริมความเข้าใจ พัฒนาเด็กเหมืองแร่ต่อไป (อ่าน 24) 30 ม.ค. 61
ร่วมจัดนิทรรศการ ในกิจกรรมการรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียน (อ่าน 21) 30 ม.ค. 61
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ติวโอเน็ต 2560 (อ่าน 19) 23 ม.ค. 61
รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือดีเด่นโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ อำเภอฝาง สพป ชม.3 (อ่าน 29) 12 ม.ค. 61
9-10 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ร่วมจัดนิทรรศการใ (อ่าน 26) 09 ม.ค. 61
รับมอบเสื้อกันหนาว ขนม อุปกรณ์การเรียน (อ่าน 28) 02 ม.ค. 61
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 61) 14 ธ.ค. 60
รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากปลัดกระทรวงกลาโหม ณ บ่อน้ำมันฝาง (อ่าน 61) 14 ธ.ค. 60
ทางโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ขอกราบขอบพระคุณ คุณห่าน แสงเรือน ในนามสมาคมศิษฐ์เก่าโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ท (อ่าน 70) 08 ธ.ค. 60
ค่ายลูกเสือสามัญ ณ อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก(สาขาน้ำรู) (อ่าน 74) 04 ธ.ค. 60
บรรยากาศการต้อนรับครูใหม่ ส่งครูย้าย (อ่าน 78) 21 พ.ย. 60
ต้อนรับการมาเยี่ยมเยือน ของท่านรัตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 (อ่าน 81) 14 พ.ย. 60
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพ (อ่าน 81) 10 พ.ย. 60
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 118) 10 พ.ย. 60
กิจกรรมยามเปิดเทอม เพิ่มเวลาเรียนรู้สู่อาชีพ (กิจกรรมการเพาะเห็ด) (อ่าน 64) 01 พ.ย. 60
ร่วมสนับสนุนต้นดอกดาวเรืองเพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระ (อ่าน 74) 17 ต.ค. 60
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนรัษีวิทยา อำเภอฝา (อ่าน 82) 11 ต.ค. 60
คณะผู้บริหารจาก สพป มส.1 มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐก (อ่าน 110) 02 ต.ค. 60
กิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปศพพ.โดยครูแกนนำ ที่รร.บ้านปางปอย (อ่าน 76) 28 ก.ย. 60
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิ (อ่าน 80) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง จังหวัดเชียงรายมาศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 78) 22 ก.ย. 60
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่คะ (อ่าน 94) 21 ก.ย. 60
รับรางวัลกิจกรรม Super Leader & Teacher Leader จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 91) 18 ก.ย. 60
กิจกรรม YC สัมพันธ์ เครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ขยายผล ณ โรงเรียนวัดป่าแดง อำเภอไ (อ่าน 73) 15 ก.ย. 60
กิจกรรมการตรวจคัดกรองนักเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม (อ่าน 83) 07 ก.ย. 60
รับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เพื่อคัดเลือกเป็น THE SMART LEARNING CENT (อ่าน 88) 04 ก.ย. 60
ร่วมประกวดโครงการโรงเรียนรักษ์สะอาด (อ่าน 110) 31 ส.ค. 60
นายอำเภอฝาง มาเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 96) 24 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ (อ่าน 84) 23 ส.ค. 60
เจ้าหน้าที่อำเภอฝาง เยี่ยมชมกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน (อ่าน 89) 23 ส.ค. 60
ต้อนรับการมาดูศึกษางานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 77) 23 ส.ค. 60
รับประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 143) 13 ส.ค. 60
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมสัมมนาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ (อ่าน 103) 03 ส.ค. 60
กิจกรรมทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 80) 27 ก.ค. 60
รับมอบทุนนักเรียนยากจนจาก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 93) 24 ก.ค. 60