ข่าวประชาสัมพันธ์
รับประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 36) 13 ส.ค. 60
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมสัมมนาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ (อ่าน 24) 03 ส.ค. 60
กิจกรรมทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 17) 27 ก.ค. 60
รับมอบทุนนักเรียนยากจนจาก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 14) 24 ก.ค. 60
ตรวจสุขภาพนร. ประจำปี 2560 (อ่าน 23) 20 ก.ค. 60
รับบริจาคกรวยจราจร (อ่าน 17) 17 ก.ค. 60
ทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี - ระยอง 2560 (อ่าน 19) 11 ก.ค. 60
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ และโรงเรียนบ้านห้วยใคร้ (อ่าน 30) 30 มิ.ย. 60
ค่ายนักเรียนและครูแกนนำพอเพียง เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 37) 17 มิ.ย. 60
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 (อ่าน 33) 14 มิ.ย. 60
จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง (อ่าน 39) 09 มิ.ย. 60
เสร็จสิ้นภาระกิจกิจกรรมครูและแกนนำนักเรียนพอเพียงเรียนรู้หลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 39) 04 มิ.ย. 60
กิจกรรมครูและแกนนำนักเรียนพอเพียงเรียนรู้หลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 55) 03 มิ.ย. 60
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอฝางครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ในโอกาสนี้ได้ (อ่าน 43) 19 พ.ค. 60
ต้อนรับการมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง (อ่าน 80) 30 เม.ย. 60
กิจกรรมเลี้ยงส่งครูเก่า ต้อนรับครูใหม่ (อ่าน 140) 27 เม.ย. 60
พิธีรดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 (อ่าน 86) 27 เม.ย. 60
คณะครูเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ STEM (อ่าน 58) 13 เม.ย. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูธวัชชัย ต้องใจ (อ่าน 40) 05 เม.ย. 60
รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 40) 22 มี.ค. 60
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายโสภณ ธิพึง พร้อมคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิ (อ่าน 75) 06 มี.ค. 60
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ศพศ.ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง สพป ชม.3 และ โรงเรียนบ (อ่าน 72) 16 ก.พ. 60
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคบังคัง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 62) 14 ก.พ. 60
รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (อ่าน 108) 26 ม.ค. 60
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จัวหวัดชลบุรี มาศึกษาดูงานศูนย์แนะแนวการศึกษาโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ อำเภอฝาง จัง (อ่าน 70) 24 ม.ค. 60
คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 76) 19 ม.ค. 60
กิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 91) 10 ม.ค. 60
บรรยากาศโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ เตรียมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง (อ่าน 103) 10 ม.ค. 60
แสดงผลงานเพื่อร่วมคัดเลือกครูดีเด่นแต่ละกลุ่มสาระ เนื่องในวันครู 2560 (อ่าน 81) 10 ม.ค. 60
รับการตรวจเยี่ยมความเตรียมพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง (อ่าน 84) 26 ธ.ค. 59
สรุปผลการแข่งขันและเหรียญรางวัล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่ 66 ปีการศึก (อ่าน 103) 19 ธ.ค. 59
กิจกรรมต้อนรับครูใหม่ เลี้ยงส่งครูย้าย (อ่าน 98) 08 ธ.ค. 59
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น (อ่าน 112) 30 พ.ย. 59
กิจกรรมกีฬานักเรียนประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่คะ อำเภอฝาง ประจำปี 2559 (อ่าน 81) 27 พ.ย. 59
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่66 (อ่าน 94) 22 พ.ย. 59
รับการตรวจเยี่ยมโครงการเด็กไทยแก้มใสเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมแก้มใสปีที่ 2 จาก สสส. (อ่าน 88) 14 พ.ย. 59
ท่านพัฒนพงศ์ พวงทอง ตรวจเยี่ยมน้ำป่าไหลหลาก ท่วมบริเวณโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ (อ่าน 90) 14 พ.ย. 59
เสด็จสู่สวรรคาลัย (อ่าน 138) 13 ต.ค. 59
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก นายเอกนรินทร์ คล้ายหริ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 (อ่าน 126) 03 ต.ค. 59
เชิญร่วมงานมุทิตาจิต เกษียนอายุราชการ อาจารย์อโณทัย ศรีประเสริฐ์ (อ่าน 98) 19 ก.ย. 59