ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 6) 14 ธ.ค. 60
รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากปลัดกระทรวงกลาโหม ณ บ่อน้ำมันฝาง (อ่าน 7) 14 ธ.ค. 60
ทางโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ขอกราบขอบพระคุณ คุณห่าน แสงเรือน ในนามสมาคมศิษฐ์เก่าโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ท (อ่าน 12) 08 ธ.ค. 60
ค่ายลูกเสือสามัญ ณ อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก(สาขาน้ำรู) (อ่าน 15) 04 ธ.ค. 60
บรรยากาศการต้อนรับครูใหม่ ส่งครูย้าย (อ่าน 17) 21 พ.ย. 60
ต้อนรับการมาเยี่ยมเยือน ของท่านรัตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 (อ่าน 20) 14 พ.ย. 60
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพ (อ่าน 19) 10 พ.ย. 60
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 31) 10 พ.ย. 60
กิจกรรมยามเปิดเทอม เพิ่มเวลาเรียนรู้สู่อาชีพ (กิจกรรมการเพาะเห็ด) (อ่าน 26) 01 พ.ย. 60
ร่วมสนับสนุนต้นดอกดาวเรืองเพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระ (อ่าน 29) 17 ต.ค. 60
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนรัษีวิทยา อำเภอฝา (อ่าน 32) 11 ต.ค. 60
คณะผู้บริหารจาก สพป มส.1 มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐก (อ่าน 62) 02 ต.ค. 60
กิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปศพพ.โดยครูแกนนำ ที่รร.บ้านปางปอย (อ่าน 36) 28 ก.ย. 60
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิ (อ่าน 40) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง จังหวัดเชียงรายมาศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 40) 22 ก.ย. 60
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่คะ (อ่าน 44) 21 ก.ย. 60
รับรางวัลกิจกรรม Super Leader & Teacher Leader จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 44) 18 ก.ย. 60
กิจกรรม YC สัมพันธ์ เครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ขยายผล ณ โรงเรียนวัดป่าแดง อำเภอไ (อ่าน 30) 15 ก.ย. 60
กิจกรรมการตรวจคัดกรองนักเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม (อ่าน 45) 07 ก.ย. 60
รับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เพื่อคัดเลือกเป็น THE SMART LEARNING CENT (อ่าน 47) 04 ก.ย. 60
ร่วมประกวดโครงการโรงเรียนรักษ์สะอาด (อ่าน 65) 31 ส.ค. 60
นายอำเภอฝาง มาเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 55) 24 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ (อ่าน 53) 23 ส.ค. 60
เจ้าหน้าที่อำเภอฝาง เยี่ยมชมกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน (อ่าน 44) 23 ส.ค. 60
ต้อนรับการมาดูศึกษางานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 39) 23 ส.ค. 60
รับประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 95) 13 ส.ค. 60
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมสัมมนาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ (อ่าน 63) 03 ส.ค. 60
กิจกรรมทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 42) 27 ก.ค. 60
รับมอบทุนนักเรียนยากจนจาก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 47) 24 ก.ค. 60
ตรวจสุขภาพนร. ประจำปี 2560 (อ่าน 71) 20 ก.ค. 60
รับบริจาคกรวยจราจร (อ่าน 57) 17 ก.ค. 60
ทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี - ระยอง 2560 (อ่าน 62) 11 ก.ค. 60
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ และโรงเรียนบ้านห้วยใคร้ (อ่าน 77) 30 มิ.ย. 60
ค่ายนักเรียนและครูแกนนำพอเพียง เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 79) 17 มิ.ย. 60
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 (อ่าน 79) 14 มิ.ย. 60
จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง (อ่าน 93) 09 มิ.ย. 60
เสร็จสิ้นภาระกิจกิจกรรมครูและแกนนำนักเรียนพอเพียงเรียนรู้หลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 80) 04 มิ.ย. 60
กิจกรรมครูและแกนนำนักเรียนพอเพียงเรียนรู้หลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 97) 03 มิ.ย. 60
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอฝางครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ในโอกาสนี้ได้ (อ่าน 78) 19 พ.ค. 60
ต้อนรับการมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง (อ่าน 120) 30 เม.ย. 60