ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เกษียนอายุราชการ คุณครูเกษร ชมภูและนายพล ปวงสุรินทร์ (อ่าน 335) 18 ก.ย. 63
ระบบคลังสารสนเทศ IQA AWARD (อ่าน 426) 11 มิ.ย. 63
ขอเชิญร่วมปันน้ำใจตามโครงการถนนร่วมใจ สายใยสัมพันธ์ (อ่าน 404) 16 พ.ค. 63
นำเสนอผลงานทางวิชาการ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (อ่าน 653) 10 ก.ย. 62
ทัศนศึกษาป.6/ป.3/อนุบาล3 (อ่าน 588) 10 ก.ย. 62
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 28-29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ เข้าร่วมการแข่งขัน (อ่าน 632) 02 ก.ย. 62
20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ รับการประเมิน “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามพระบรมราโชบ (อ่าน 470) 21 ส.ค. 62
โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัย และภัยทางถนน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (อ่าน 525) 07 ส.ค. 62
1 กรกฏาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เดินทางไปรับมอบพันธุ์ปลาและวัสดุ จากศูนย์พัฒนาฯ ห้วยฮ้ (อ่าน 394) 02 ก.ค. 62
รับการตรวจเยี่ยมกิจกรรมเด็กไทยแก้มใส จาก มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (อ่าน 352) 28 มิ.ย. 62
โรงเรียนราชประชานุเคาระห์30 มาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (อ่าน 440) 28 มิ.ย. 62
19 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชกา (อ่าน 410) 20 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 350) 18 มิ.ย. 62
คณะครูแกนนำ ปศพพ.เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อำเภอเชียงดาว (อ่าน 479) 06 มิ.ย. 62
เริ่มการก่อสร้าง อาคารเรียน 105ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว (อ่าน 622) 26 มี.ค. 62
ค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด อำเภอฝาง 2562 (อ่าน 501) 18 มี.ค. 62
พิธีปัจฉิมนิเทศน์ นักเรียนมัธยมศึกาปีที่3 รุ่นที่23 พฤกษ์ศิลา (อ่าน 539) 07 มี.ค. 62
ร่วมกิจกรรมการทำแนวกันไฟ (อ่าน 467) 01 มี.ค. 62
กิจกรรมเข้าค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ปีการศึก (อ่าน 600) 18 ก.พ. 62
กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 483) 11 ก.พ. 62
กิจกรรมติวโอเนต. นร. ชั้น ม.3 ณ โรงเรียนฝางชูปถัมภ์ (อ่าน 433) 01 ก.พ. 62
กิจกรรมติวโอเนต. นร. ชั้น ม.3 ณ โรงเรียนฝางชูปถัมภ์ วันที่ 28-31 มกราคม 2562 (อ่าน 509) 29 ม.ค. 62
กิจกรรมกีฬาสีชุมชน เหมืองแร่เกมส์ ประจำปี 2562 (อ่าน 575) 28 ม.ค. 62
จัดกิจกรรมกองทุน 10 บาท (อ่าน 496) 28 ม.ค. 62
รับมอบของขวัญจากผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดี และหน่วยงานในเขตพื้นที่บริการ ในโอกาศนี้ทางโรงเรียนจึงขอกราบขอ (อ่าน 476) 10 ม.ค. 62
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 539) 26 ธ.ค. 61
วันนี้ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เข้าค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์.. (อ่าน 493) 26 ธ.ค. 61
งานมหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา (อ่าน 456) 24 ธ.ค. 61
นำเสนอผลงานสำหรับรางวัลแห่งความสำเร็จของโรงเรียนบ้านเหมืองแร่...(IQA Award ประจำปี 2561 ยอดเยี่ยม(ที (อ่าน 684) 24 ธ.ค. 61
13 ธันวาคม 2561 ร่วมแข่งขันฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ (อ่าน 360) 13 ธ.ค. 61
กีฬานักเรียนประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่คะประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 401) 11 ธ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ การก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 411) 26 พ.ย. 61
ยี่เป็งรำลึก2561 (อ่าน 447) 26 พ.ย. 61
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน (อ่าน 400) 16 พ.ย. 61
วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝางมาให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้านงานช่าง (อ่าน 501) 15 พ.ย. 61
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูประชุมเตรียมความพร้อมโครงการการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 433) 13 พ.ย. 61
ทัศนศึกษาเพิ่มประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย... (อ่าน 480) 07 พ.ย. 61
ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2561 ระดับเขตพื้นที่กา (อ่าน 496) 08 ต.ค. 61
5 ตุลาคม 2561 นักเรียนรับทุนการศึกษาจาก ชมรมข้าราชการครูบำนาญอำเภอฝาง (อ่าน 501) 07 ต.ค. 61
เป็นวิทยากรค่ายแกนนำนักเรียนและครูเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจฯ (อ่าน 507) 11 ก.ย. 61