ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
หมู่ที่ 6 บ้านเหมืองแร่   ตำบลแม่คะ  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053969186
Email : banmuangrae@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน