สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมายของสัญลักษณ์โรงเรียน
1.ดอกบัว หมายถึง คุณงามความดีของนักเรียน
2. ฉัตร หมายถึง ความจงรักษ์ภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3. รวงข้าว หมายถึง เป็นสัญญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและความสามัคคี
4. รังสี หมายถึง ความรุ่งเรือง โชติช่วงชัชวาลย์ กระจายไปทั่วสารทิศ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.98 KB