ผู้บริหาร

นายโสภณ ธิพึง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการเข้าใช้เวบไซต์โรงเรียน
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/09/2014
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 141762
Page Views 194283
แหล่งรวมวิดีโอโรงเรียนบ้านเหมืองแร่
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ อำเภอฝาง
วีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน 2558
VDO โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ECO SCHOOL - Springnews
รองชนะเลิศ-1 ประกวดเล่านิทานชาดก 7/2555 มัธยม
วีดีทัศน์กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ
นำเสนอผลงานในรอบปี 2558 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
วิดิโอโรงเรียนรายการสปริงนิวส์ พ.ศ.2558
นำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2558
ผลงานอันภาคภูมิใจล่าสุด 1 ปีการศึกษา 2559
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเ
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล1/2560
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
จัดนิทรรศการ ECO SCHOOL ในงาน LANNA EXPO 2015
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ECO SCHOOL ในงาน LANNA EXPO ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเทิดพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดแสดงผลจากการปฏิบัติงานตามโครงการฯ การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า และจำหน่ายผลผลิตสินค้าที่มาจากโรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่น
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเทิดพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
29 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 1/2557
02 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 ตรวจคัดกรองนักเรียนเด็กพิเศษ
06 ต.ค. 57 ถึง 07 ต.ค. 57 แข่งขั้นทักษะวิชาการระดับพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง และโรงเรียนรังษีวิทยา
09 ต.ค. 57 ปิดโฮมสเตย์โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
11 ต.ค. 57 ถึง 02 พ.ย. 57 ปิดภาคเรียน 1/2557
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
03 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
17 พ.ย. 57 ถึง 19 พ.ย. 57 กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่คะ
25 พ.ย. 57 กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจําปีการศึกษา 2557 ภาคเหนือ จังหวัดแพร่
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 สอบโอเน็ต
สอบโอเน็ต