ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง
เว็บไซต์ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
http://www.sufficiencyeconomy.org/

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2559,00:00   อ่าน 972 ครั้ง