ภาพกิจกรรม
สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ออกสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,15:55   อ่าน 241 ครั้ง