ข่าวประชาสัมพันธ์
20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ รับการประเมิน “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามพระบรมราโชบ
20 สิงหาคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ รับการประเมิน
“การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ”
โดยคณะกรรมการจาก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,10:51   อ่าน 28 ครั้ง