ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูแกนนำ ปศพพ.เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อำเภอเชียงดาว
คณะครูแกนนำ ปศพพ.โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ร่วมกับนางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง ศึกษานิเทศน์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อำเภอเชียงดาว ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,09:52   อ่าน 206 ครั้ง