ข่าวประชาสัมพันธ์
รับประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ต่อไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 249 ครั้ง