ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ใบงานที่ 1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.5 KB
ใบงานที่ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.27 KB
ใบงานที่ 3 ไวรัสคอมพิวเตอร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40 KB
ใบงานที่ 5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.23 KB
ใบงานที่ 6 หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.32 KB
ใบงานที่ 7 การแก้ไขปัญหาเครือข่าย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.44 KB